Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 22 (1992) Die beredeneerde betoog in die afstandonderrig van vertalers Abstract   PDF
Alet Kruger
 
Vol 45 (2014) Die bronteksouteur se bydrae tot die produksieproses van literêre vertalings Abstract   PDF
Carla Marie Spies
 
Vol 10 (1985) Die doeltreffendheid van die Afrikaanse Hoordelys en Spelreels as handleiding en naslaanbron by die onderrig van Afrikaans op terslere vlak Abstract   PDF
G. Kroes
 
Vol 10 (1985) Die domlnasle van die Afrikaner-lewensbeskouing binne die ACrikaanse spraakgemeenskap, soos gemanifesteer in taalhandboeke vir hoerskole Abstract   PDF
J. Esterhuyso
 
Vol 32 (2003) DIE EFFEK VAN DIREKTE INSTRUKSIE OOR VOEGWOORDGEBRUIK OP DIE SINTAKTIESE KOMPLEKSITEIT VAN NARRATIEWE Abstract   PDF
Anna-Retha Steinberg, Daleen Klop, Frenette Southwood
 
Vol 47 (2015) Die gebruik van Afrikaanse modale partikels deur voormalige Khoisprekers Abstract   PDF
Jac Conradie
 
Vol 22 (1992) Die inhoud en plek van norme in die vertaalpraktyk, vertaalkunde, vertaalkritiek en die vertaalwetenskap Abstract   PDF
G. Kroes
 
Vol 47 (2015) Die naslaanpotensiaal van potensiële lemmakandidate vir ʼn monofunksionele beknopte Nederlands-Afrikaans-woordeboek Abstract   PDF
Herman Beyer
 
Vol 10 (1985) Die neqende gebod in taalgebruik Abstract   PDF
R.P. Botha, M. Sinclair
 
Vol 10 (1985) Die normering van Afrikaanse taalgebruik soos beoefen in'die skool en die universiteit Abstract   PDF
J.P. Botha
 
Vol 10 (1985) Die normering van Afrikaanse vakterminologie Abstract   PDF
J. Picard
 
Vol 45 (2014) Die ontwerp van ʼn Afrikaanse taakgebaseerde rekenaaronderrigprogram vir internasionale studente aan die Universiteit Stellenbosch Abstract   PDF
Vernita Beukes, Elbie Adendorff
 
Vol 53 (2017) Die ontwikkeling van ʼn gestruktureerde indiensontwikkelings- program vir opvoedkundige tolke aan die Universiteit Stellenbosch Details   PDF
Jackie van Wyk, Juanli Theron
 
Vol 22 (1992) Die probleem van grammatikale ekwivalensie by 'n vertalende aanleerderswoordeboek Abstract   PDF
Ernst F. Kotze
 
Vol 21 (1992) Die problematiek rondom die onderrig van Afrikaans (T1) Abstract   PDF
H. Menkveld
 
Vol 38 (2009) Die Reformdiskussion in der senegalesischen Sprachplanungspolitik Abstract   PDF
Ibrahima Diop
 
Vol 22 (1992) Die relevansie van linguistiek en literatuurwetenskap in 'n post-apartheidgemeenskap Abstract   PDF
C.S. Johl
 
Vol 8 (1983) Die relevansie van n linguistiesebenadering tot die analise vanklassieke tekste Abstract   PDF
Johan C. Thom, Pieter G.R. de Villiers
 
Vol 32 (2003) DIE RELEVANSIE VAN TAALWETENSKAP VIR SPRAAK-TAALTERAPEUTE Abstract   PDF
Ondene Van Dulm
 
Vol 10 (1985) Die rol van die Akademie in die standaardisering van die Afrikaanse spelling Abstract   PDF
L.C. Eksteen
 
Vol 8 (1983) Die rol van die Taalwetenskap in die ontwikkeling van die literatuurwetenskap Abstract   PDF
Wilhelm Liebenberg
 
Vol 38 (2009) Die Sprachenvielfalt und die Medienstrategien in Algerien Abstract   PDF
Aoussine Seddiki
 
Vol 10 (1985) Die Staatstaaldiens: Funksies en invloed ten opsigte van die normering van taalgebruik Abstract   PDF
D.W. le Roux
 
Vol 37 (2009) Die struktuur van die linker-sinsgrens in Afrikaans Abstract   PDF
Morné Botha, Johan Oosthuizen
 
Vol 42 (2013) Die taak van akademiese geletterdheid/hede binne die konteks van ’n markgedrewe universiteit Abstract   PDF
Elsa Meihuizen
 
Vol 10 (1985) Die taalpraktisyn as kruispunt Abstract   PDF
J.S. Schutte
 
Vol 22 (1992) Die tersaaklikheid van taalwetenskap vir spraakheelkunde Abstract   PDF
S. Alant
 
Vol 32 (2003) DIE VERHOGING VAN VOORSKOOLSE KINDERS SE SINTAKTIESE KOMPLEKSITEIT DEUR BLOOTSTELLING AAN DIALOGIESE LEES Abstract   PDF
Daleen Klop
 
Vol 22 (1992) Die vertaalberoep en taalbeplanning Abstract   PDF
Anne-Marie Beukes
 
Vol 43 (2014) Die waarde en uitdagings van diensleer vir tolkopleiding: die ervaring van die tolkopleidingsprogram aan die Universiteit van Stellenbosch Abstract   PDF
Harold M Lesch
 
Vol 53 (2017) Die waarde van Akteur-Netwerk-Teorie en ’n etnografiese navorsingstrategie vir die ondersoek van opvoedkundige tolking aan die Universiteit Stellenbosch Abstract   PDF
Carmen Brewis
 
Vol 45 (2014) Die waarde van tolking vir tersiêre onderrig en leer. ’n Ondersoek na die persepsies van tolkgemedieerde kommunikasie in die Fakulteit Regsgeleerdheid aan die Universiteit Stellenbosch Abstract   PDF
Carmen Brewis
 
Vol 53 (2017) Die wisselwerking tussen teorie en praktyk in die ontwerp van ’n kurrikulum met transtaling as kernkomponent Abstract   PDF
Adelia Carstens
 
Vol 22 (1992) Die woordeboek as hulpmiddel - en nie as struikelblok - in vreemdetaalonderrig Abstract   PDF
Klaus Menck
 
Vol 10 (1985) Die-normer-inq-van-Af r-ikaan3e_Bybeltaal Abstract   PDF
C.J. Conradie
 
Vol 56 (2019) Differentiating dislocations, topicalisation, and extraposition in Biblical Hebrew: Evidence from negation Abstract   PDF
Cynthia L. Miller-Naudé, Jacobus A. Naudé
 
Vol 26 (1994) Distinguishing between critical linguistics and critical language awareness: implications for first language teaching in secondary schools Abstract   PDF
Christine Anthonissen
 
Vol 52 (2017) Distribution of conjunctive and disjunctive forms in Xitsonga Abstract   PDF
Seunghun J Lee, Crous Hlungwani
 
Vol 43 (2014) Do Justice To Court Interpreters In South Africa Abstract   PDF
Samuel Joseph Lebese
 
Vol 41 (2012) Does active participation in health enhance health outcomes and healthcare delivery systems? Abstract   PDF
Alfred Thutloa, Christopher Stroud
 
Vol 29 (1996) Does language make us walking angels, talking apes or what? Abstract   PDF
Rudolf Botha
 
Vol 49 (2016) Does socioeconomic level have an effect on school-age language skills in a developed country? Abstract   PDF
Ondene Van Dulm, Frenette Southwood
 
Vol 48 (2015) Editorial Details   PDF
Ian Bekker
 
Vol 52 (2017) Editorial Details   PDF
Ian Bekker
 
Vol 44 (2014) Editorial note Details   PDF
Ian Bekker
 
Vol 54 (2018) Editors’ Preface Details   PDF
Kristina Riedel, Mark de Vos
 
Vol 43 (2014) Educational interpreting: A dynamic role model Abstract   PDF
Herculene Kotzé
 
Vol 30 (1999) Eerstetaaloordrag by aanvangsleerders van Engels as tweede taal Abstract   PDF
Elza Hattingh, Cecile Le Roux
 
Vol 45 (2014) Effective language in study guides at a distance learning institution: bridging the gap between the academic and non-academic culture Abstract   PDF
Malvin Patrick Vergie
 
Vol 60 (2020) Effects of morphology in the nativization of loanwords: The borrowing of /s/ in Xitsonga Abstract   PDF
Seunghun J Lee, Crous M Hlungwani
 
Vol 38 (2009) Elemente einer Soziolinguistik Nordafrikas Abstract   PDF
H Ekkehard Wolff
 
Vol 41 (2012) Emotions and HIV/AIDS in South Africa: A multilingual perspective Abstract   PDF
Marcelyn Oostendorp, Emanuel Bylund
 
Vol 53 (2017) Equitable multilingualism? The case of Stellenbosch University Writing Laboratory Abstract   PDF
Sharifa Daniels, Rose Richards
 
Vol 21 (1992) Error correction in a communicative language teaching frilmework Abstract   PDF
M.S. Odendaal
 
Vol 39 (2009) Evaluating difference in the foreign language classroom: Teaching approaches, syllabus design and student reactions Abstract   PDF
Stephanie Houghton
 
Vol 53 (2017) Evaluating Four Readability Formulas For Afrikaans Abstract   PDF
Carel Jansen, Rose Richards, Liezl van Zyl
 
Vol 57 (2019) Evaluating the Synthesis Model of tutoring across the educational spectrum Abstract   PDF
Rebecca Day Babcock, Aliethia Dean, Victoria Hinesly, Aileen Taft
 
Vol 42 (2013) Exploring connections: Reflections on mother-tongue education in postcolonial Uganda Abstract   PDF
Medadi E Ssentanda
 
Vol 56 (2019) Exploring linguistic landscapes in selected South African universities: A case study of the University of Cape Town and the University of the Western Cape Abstract   PDF
Tope Oluwakemi Adekunle, Gift Mheta, Maleshoane Rapeane Mathonsi
 
Vol 57 (2019) Exploring the gap between what we say and what we do: Writing centres, ‘safety’, and ‘risk’ in higher education Abstract   PDF
Sherran Clarence
 
Vol 40 (2010) Expressions of futurity in the Vilamovicean language Abstract   PDF
Alexander Andrason
 
Vol 56 (2019) Extended exponence in isiNdebele morphology Abstract   PDF
Mbulisi Ndlovu, Progress Dube
 
Vol 21 (1992) Factors influencing the transition from orality to literacy Abstract   PDF
Hildegard Van Zweel
 
Vol 42 (2013) First-year university students’ productive knowledge of collocations Abstract   PDF
Déogratias Nizonkiza, Tobie van Dyk, Henk Louw
 
Vol 6 (1982) Fonetiek vir Eerstejaars: n kort waardering Abstract   PDF
D.P. Wissing, Walter K. Winckler
 
Vol 59 (2020) Foreground and background in the narrative discourse of Luke's Gospel: Some remarks on the function of the Greek imperfect and pluperfect indicative tense-forms Abstract   PDF
Herman Carel Du Toit
 
Vol 40 (2010) Foreign language teaching and learning: Challenges and opportunities at Makerere University Abstract   PDF
William Wagaba
 
Vol 47 (2015) Foreword Details   PDF
Theresa Biberauer
 
Vol 60 (2020) Foreword Abstract
Seunghun J. Lee, William G. Bennett
 
Vol 21 (1992) Fossilization in English second language medium Abstract   PDF
Peter Southey
 
Vol 43 (2014) Framed Communities: Translating the State of the Nation Abstract   PDF
Thelmé Janse van Rensburg, Ilse Feinauer
 
Vol 29 (1996) Frightening or enlightening? An appraisal of the functions of the military metaphor in the AIDS context Abstract   PDF
Theresa Biberauer
 
Vol 58 (2019) From African languages to an African perspective on language: The work and research of Prof. Marianna W. Visser Abstract   PDF
Alexander Andrason
 
Vol 57 (2019) From physical to online spaces in the age of the #FeesMustFall protests: A Critical Interpretative Synthesis of writing centres in emergency situations Abstract   PDF
Robert Doya Nanima
 
Vol 57 (2019) From the Writing Lab to the ESL classroom Details   PDF
Carla-Marié Spies-Gaum
 
Vol 38 (2009) Germanistikstudium in Marokko – Probleme und Perspektiven Abstract   PDF
Abdelaziz Bouchara
 
Vol 38 (2009) Geschichte der Sprachenpolitik Kameruns, oder: der lange Weg nationaler Sprachen aus der Verbannung Abstract   PDF
Esaïe Djomo
 
Vol 49 (2016) Giving Voice: Studies in honour of Christine Anthonissen Details   PDF
Marcelyn Oostendorp
 
Vol 29 (1996) Grammatical analysis of interlanguage Abstract   PDF
Kim Barker
 
Vol 31 (2002) GRAMMATICAL CONSTRAINTS ON INTRASENTENTIAL CODE SWITCHING: EVIDENCE FROM ENGLISH-AFRIKAANS CODE SWITCHING Abstract   PDF
Kate Van Gass
 
Vol 42 (2013) Having fun with van – a Nanosyntactic take on syncretism Abstract   PDF
Erin Pretorius
 
Vol 44 (2014) Head movement is an artefact of optimal solutions to linearisation paradoxes Abstract   PDF
Mark de Vos
 
Vol 52 (2017) Hiatus resolution in Xitsonga Abstract   PDF
Alyssa Vratsanos, Maxwell Kadenge
 
Vol 54 (2018) High tone lowering and raising in Tsua Abstract   PDF
Timothy K. Mathes, Andy Monthusi Chebanne
 
Vol 10 (1985) Historiese aspekte van normering in Suid-Sotho Abstract   PDF
J.M. Lenake, C.P. Swanepoel
 
Vol 10 (1985) Historiese perspektief op die normering van Afrikaans Abstract   PDF
E. Raidt
 
Vol 41 (2012) HIV/AIDS messaging in Germany and Nigeria: A corpus linguistics study Abstract   PDF
Bassey E. Antia, Oliver Razum
 
Vol 10 (1985) Horme by literere taalgebruik Abstract   PDF
H. Snyman
 
Vol 22 (1992) How many meanings does a word have? Abstract   PDF
John R. Taylor
 
Vol 8 (1983) Implikasie as taalverskynsel Abstract   PDF
Henning Botha
 
Vol 49 (2016) In search of the African voice in higher education: The language question Abstract   PDF
Russell Kaschula
 
Vol 57 (2019) In-between access and transformation: Analysing a university writing centre’s academic support programme for education students as third space Abstract   PDF
Halima Namakula, Maria Prozesky
 
Vol 21 (1992) Insette uit die toegepaste linguistiek vir h kursus vir akademiese doeleindes Abstract   PDF
Ninon Roets
 
Vol 59 (2020) Interpreting research in South Africa: A bibliometric study Abstract   PDF
Herculene Kotzé
 
Vol 46 (2015) Intersections of two isiZulu genderlects and the construction of 'skesana' identities Abstract   PDF
Thabo Msibi, Stephanie Rudwick
 
Vol 51 (2017) Introduction Details   PDF
Stephan Mühr, Rada Tirvassen
 
Vol 31 (2002) IS NOTICING AN ANSWER TO THE PROBLEM OF UNACQUIRABLE STRUCTURES IN THE SECOND LANGUAGE? Abstract   PDF
Frenette Southwood
 
Vol 39 (2009) Is there a Namibian Afrikaans? Recent trends in grammatical variation in Afrikaans varieties within and across Namibia's borders Abstract   PDF
Gerald Stell
 
Vol 53 (2017) It may be copyrighted, but it still needs help: Improving research questionnaires by means of intralingual translation Abstract   PDF
Susan Lotz
 
Vol 53 (2017) Kernstappe vir kwaliteitbestuur in die vertaalbedryf en in akademiese vertaalkantore Abstract   PDF
Alta van Rensburg
 
101 - 200 of 453 Items << < 1 2 3 4 5 > >>