Cornelius, Eleanor, Departement Tale, Kultuurstudies en Toegepaste Linguistiek, Universiteit van Johannesburg, South Africa