Author Details

Klop, Daleen, Department of Speech, Language and Hearing Therapy, Stellenbosch University, South Africa

  • Vol 32 (2003) - Articles
    DIE VERHOGING VAN VOORSKOOLSE KINDERS SE SINTAKTIESE KOMPLEKSITEIT DEUR BLOOTSTELLING AAN DIALOGIESE LEES
    Abstract  PDF
  • Vol 32 (2003) - Articles
    DIE EFFEK VAN DIREKTE INSTRUKSIE OOR VOEGWOORDGEBRUIK OP DIE SINTAKTIESE KOMPLEKSITEIT VAN NARRATIEWE
    Abstract  PDF