Coetsee, Y. “Op Pad Na Optimale Ondersteuning Vir Akademiese Geletterdhede: Die Strewe Na Beter Belyning Tussen Teorie En Praktyk”. Stellenbosch Papers in Linguistics Plus, Vol. 53, Dec. 2017, pp. 40-58, doi:10.5842/53-0-733.