Coetsee, Y. (2017) “Op pad na optimale ondersteuning vir akademiese geletterdhede: Die strewe na beter belyning tussen teorie en praktyk”, Stellenbosch Papers in Linguistics Plus, 53, pp. 40-58. doi: 10.5842/53-0-733.