COETSEE, Y. Op pad na optimale ondersteuning vir akademiese geletterdhede: Die strewe na beter belyning tussen teorie en praktyk. Stellenbosch Papers in Linguistics Plus, v. 53, p. 40-58, 11 Dec. 2017.